View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000637XdebugUncategorizedpublic2014-02-27 19:08
ReporterJC1 Assigned Toderick  
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionno change required 
PlatformWindowsOSXPOS VersionSP2
Product Version2.1.0 
Summary0000637: XDebug Does Not Start (Using Eclipse)
DescriptionUsing Eclipse All in One
"Eclipse for PHP Developers

Version: Helios Release
Build id: 20100617-1415"

Wampserver 2.0 (PHP 5.3.0, Apache2.211)

Have tried with the default port of 9000 and changed to 9001 (Eclipse and php.ini)

    * Xdebug installed: 2.1.0
    * Server API: Apache 2.0 Handler
    * Windows: yes - Compiler: MS VC6 - Architecture: x86
    * Zend Server: no
    * PHP Version: 5.3.0
    * Zend API nr: 220090626
    * PHP API nr: 20090626
    * Debug Build: no
    * Thread Safe Build: yes
    * Configuration File Path: C:\WINDOWS
    * Configuration File: C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.11\bin\php.ini
    * Extensions directory: c:\wamp\bin\php\php5.3.0\ext

Steps To ReproduceStarted XDebug session within Eclipse (All in one) and the internal browser is stuck in loading. This worked a few times then stopped working. I've tried with XAMPP and WAMP. Usually it works initially after an initial install then it stops working. I've tried with port 9000 and port 9001. Logs attached. XDebug log attached in additional information.

Additional InformationLog opened at 2010-11-06 18:07:23
-> <init xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" fileuri="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" language="PHP" protocol_version="1.0" appid="5224" idekey="ECLIPSE_DBGP"><engine version="2.1.0"><![CDATA[Xdebug]]></engine><author><![CDATA[Derick Rethans]]></author><url><![CDATA[http://xdebug.org]]></url><copyright><![CDATA[Copyright (c) 2002-2010 by Derick Rethans]]></copyright></init>

<- feature_set -i 13 -n show_hidden -v 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="13" feature="show_hidden" success="1"></response>

<- feature_set -i 14 -n max_depth -v 3
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="14" feature="max_depth" success="1"></response>

<- feature_set -i 15 -n max_children -v 31
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="15" feature="max_children" success="1"></response>

<- stack_get -i 16
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stack_get" transaction_id="16"></response>

<- feature_get -i 17 -n encoding
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_get" transaction_id="17" feature_name="encoding" supported="1"><![CDATA[iso-8859-1]]></response>

<- feature_get -i 18 -n supports_async
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_get" transaction_id="18" feature_name="supports_async" supported="1"><![CDATA[0]]></response>

<- stdout -i 19 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stdout" transaction_id="19" success="1"></response>

<- stderr -i 20 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stderr" transaction_id="20" success="0"></response>

<- step_into -i 21
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="step_into" transaction_id="21" status="break" reason="ok"><xdebug:message filename="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" lineno="2"></xdebug:message></response>

<- stack_get -i 22
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stack_get" transaction_id="22"><stack where="{main}" level="0" type="file" filename="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" lineno="2"></stack></response>

<- context_get -i 23 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="context_get" transaction_id="23" context="1"><property name="_COOKIE" fullname="$_COOKIE" address="39473808" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_ENV" fullname="$_ENV" address="39474424" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_FILES" fullname="$_FILES" address="39474208" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_GET" fullname="$_GET" address="39473000" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$_GET['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$_GET['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2Njg0MzM1OTQ=]]></property></property><property name="_POST" fullname="$_POST" address="39473928" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_REQUEST" fullname="$_REQUEST" address="39474592" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$_REQUEST['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$_REQUEST['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2Njg0MzM1OTQ=]]></property></property><property name="_SERVER" fullname="$_SERVER" address="39474816" type="array" children="1" numchildren="30" page="0" pagesize="31"><property name="HTTP_ACCEPT" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT']" address="39475704" type="string" size="271" encoding="base64"><![CDATA[aW1hZ2UvZ2lmLCBpbWFnZS94LXhiaXRtYXAsIGltYWdlL2pwZWcsIGltYWdlL3BqcGVnLCBhcHBsaWNhdGlvbi9tc3dvcmQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3hhbWwreG1sLCBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQubXMteHBzZG9jdW1lbnQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3gtbXMteGJhcCwgYXBwbGljYXRpb24veC1tcy1hcHBsaWNhdGlvbiwgYXBwbGljYXRpb24veC1zaG9ja3dhdmUtZmxhc2gsIGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5tcy1leGNlbCwgYXBwbGljYXRpb24vdm5kLm1zLXBvd2VycG9pbnQsICovKg==]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']" address="39475968" type="string" size="5" encoding="base64"><![CDATA[ZW4tdXM=]]></property><property name="HTTP_CACHE_CONTROL" fullname="$_SERVER['HTTP_CACHE_CONTROL']" address="39476160" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[bm8tY2FjaGU=]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_ENCODING" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']" address="39476400" type="string" size="13" encoding="base64"><![CDATA[Z3ppcCwgZGVmbGF0ZQ==]]></property><property name="HTTP_USER_AGENT" fullname="$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']" address="39475824" type="string" size="227" encoding="base64"><![CDATA[TW96aWxsYS80LjAgKGNvbXBhdGlibGU7IE1TSUUgNi4wOyBXaW5kb3dzIE5UIDUuMTsgU1YxOyBHVEI2LjY7IC5ORVQgQ0xSIDEuMS40MzIyOyAuTkVUIENMUiAyLjAuNTA3Mjc7IC5ORVQgQ0xSIDMuMC4wNDUwNi4zMDsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjA0NTA2LjY0ODsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjQ1MDYuMjE1MjsgLk5FVCBDTFIgMy41LjMwNzI5OyAuTkVUNC4wQzsgQXNrVGJVVDJWNS81LjkuMS4xNDAxOSk=]]></property><property name="HTTP_HOST" fullname="$_SERVER['HTTP_HOST']" address="39477288" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="HTTP_CONNECTION" fullname="$_SERVER['HTTP_CONNECTION']" address="39477520" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[S2VlcC1BbGl2ZQ==]]></property><property name="PATH" fullname="$_SERVER['PATH']" address="39479040" type="string" size="645" encoding="base64"><![CDATA[QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xBY3RpdmVTdGF0ZSBLb21vZG8gSURFIDVcO0M6XGFwcFxjYWxkZXJvblxwcm9kdWN0XDExLjEuMFxjbGllbnRfMVxiaW47QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMjtDOlxXSU5ET1dTO0M6XFdJTkRPV1NcU3lzdGVtMzJcV2JlbTtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXElCTVxJbmZvcHJpbnQgU2VsZWN0O0M6XE5vdGVzO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcWExWaWV3O0M6XGxvdHVzXGNvbXBuZW50O0M6XFV0aWxpdGllcztDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXENvbW1vbiBGaWxlc1xMZW5vdm87QzpccHJvZ3JhbSBmaWxlc1xpYm1ccGVyc29uYWwgY29tbXVuaWNhdGlvbnNcO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcSUJNXFRyYWNlIEZhY2lsaXR5XDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXFRoaW5rUGFkXENvbm5lY3RVdGlsaXRpZXM7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXDEwLjBcRExMU2hhcmVkXDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXEludGVsXFdpRmlcYmluXDtDOlxwcm9ncmFtIGZpbGVzXGphdmFcamRrMS42LjBfMjFcYmlu]]></property><property name="SystemRoot" fullname="$_SERVER['SystemRoot']" address="39479328" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="COMSPEC" fullname="$_SERVER['COMSPEC']" address="39479576" type="string" size="27" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMlxjbWQuZXhl]]></property><property name="PATHEXT" fullname="$_SERVER['PATHEXT']" address="39479880" type="string" size="48" encoding="base64"><![CDATA[LkNPTTsuRVhFOy5CQVQ7LkNNRDsuVkJTOy5WQkU7LkpTOy5KU0U7LldTRjsuV1NI]]></property><property name="WINDIR" fullname="$_SERVER['WINDIR']" address="39480056" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="SERVER_SIGNATURE" fullname="$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']" address="39480304" type="string" size="0" encoding="base64"><![CDATA[]]></property><property name="SERVER_SOFTWARE" fullname="$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']" address="39480176" type="string" size="31" encoding="base64"><![CDATA[QXBhY2hlLzIuMi4xMSAoV2luMzIpIFBIUC81LjMuMA==]]></property><property name="SERVER_NAME" fullname="$_SERVER['SERVER_NAME']" address="39480792" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="SERVER_ADDR" fullname="$_SERVER['SERVER_ADDR']" address="39481016" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="SERVER_PORT" fullname="$_SERVER['SERVER_PORT']" address="39481360" type="string" size="2" encoding="base64"><![CDATA[ODA=]]></property><property name="REMOTE_ADDR" fullname="$_SERVER['REMOTE_ADDR']" address="39481720" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="DOCUMENT_ROOT" fullname="$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']" address="39481952" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cv]]></property><property name="SERVER_ADMIN" fullname="$_SERVER['SERVER_ADMIN']" address="39482184" type="string" size="15" encoding="base64"><![CDATA[YWRtaW5AbG9jYWxob3N0]]></property><property name="SCRIPT_FILENAME" fullname="$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']" address="39482464" type="string" size="37" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cvUHJvamVjdDJubi9odG1sL2luZGV4LnBocA==]]></property><property name="REMOTE_PORT" fullname="$_SERVER['REMOTE_PORT']" address="39482680" type="string" size="4" encoding="base64"><![CDATA[MjMwOA==]]></property><property name="GATEWAY_INTERFACE" fullname="$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']" address="39482960" type="string" size="7" encoding="base64"><![CDATA[Q0dJLzEuMQ==]]></property><property name="SERVER_PROTOCOL" fullname="$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']" address="39482816" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[SFRUUC8xLjE=]]></property><property name="REQUEST_METHOD" fullname="$_SERVER['REQUEST_METHOD']" address="39483360" type="string" size="3" encoding="base64"><![CDATA[R0VU]]></property><property name="QUERY_STRING" fullname="$_SERVER['QUERY_STRING']" address="39483672" type="string" size="52" encoding="base64"><![CDATA[WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY2ODQzMzU5NA==]]></property><property name="REQUEST_URI" fullname="$_SERVER['REQUEST_URI']" address="39484024" type="string" size="79" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA/WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY2ODQzMzU5NA==]]></property><property name="SCRIPT_NAME" fullname="$_SERVER['SCRIPT_NAME']" address="39484280" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="PHP_SELF" fullname="$_SERVER['PHP_SELF']" address="39484536" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="REQUEST_TIME" fullname="$_SERVER['REQUEST_TIME']" address="39484624" type="int"><![CDATA[1289066843]]></property></property><property name="GLOBALS" fullname="$GLOBALS" address="39911288" type="array" children="1" numchildren="8" page="0" pagesize="31"><property name="GLOBALS" fullname="$GLOBALS['GLOBALS']" address="39911288" type="array" children="1" recursive="1"></property><property name="_POST" fullname="$GLOBALS['_POST']" address="39473928" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_GET" fullname="$GLOBALS['_GET']" address="39473000" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$GLOBALS['_GET']['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$GLOBALS['_GET']['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2Njg0MzM1OTQ=]]></property></property><property name="_COOKIE" fullname="$GLOBALS['_COOKIE']" address="39473808" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_FILES" fullname="$GLOBALS['_FILES']" address="39474208" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_ENV" fullname="$GLOBALS['_ENV']" address="39474424" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_REQUEST" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']" address="39474592" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2Njg0MzM1OTQ=]]></property></property><property name="_SERVER" fullname="$GLOBALS['_SERVER']" address="39474816" type="array" children="1" numchildren="30" page="0" pagesize="31"><property name="HTTP_ACCEPT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT']" address="39475704" type="string" size="271" encoding="base64"><![CDATA[aW1hZ2UvZ2lmLCBpbWFnZS94LXhiaXRtYXAsIGltYWdlL2pwZWcsIGltYWdlL3BqcGVnLCBhcHBsaWNhdGlvbi9tc3dvcmQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3hhbWwreG1sLCBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQubXMteHBzZG9jdW1lbnQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3gtbXMteGJhcCwgYXBwbGljYXRpb24veC1tcy1hcHBsaWNhdGlvbiwgYXBwbGljYXRpb24veC1zaG9ja3dhdmUtZmxhc2gsIGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5tcy1leGNlbCwgYXBwbGljYXRpb24vdm5kLm1zLXBvd2VycG9pbnQsICovKg==]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']" address="39475968" type="string" size="5" encoding="base64"><![CDATA[ZW4tdXM=]]></property><property name="HTTP_CACHE_CONTROL" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_CACHE_CONTROL']" address="39476160" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[bm8tY2FjaGU=]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_ENCODING" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT_ENCODING']" address="39476400" type="string" size="13" encoding="base64"><![CDATA[Z3ppcCwgZGVmbGF0ZQ==]]></property><property name="HTTP_USER_AGENT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_USER_AGENT']" address="39475824" type="string" size="227" encoding="base64"><![CDATA[TW96aWxsYS80LjAgKGNvbXBhdGlibGU7IE1TSUUgNi4wOyBXaW5kb3dzIE5UIDUuMTsgU1YxOyBHVEI2LjY7IC5ORVQgQ0xSIDEuMS40MzIyOyAuTkVUIENMUiAyLjAuNTA3Mjc7IC5ORVQgQ0xSIDMuMC4wNDUwNi4zMDsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjA0NTA2LjY0ODsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjQ1MDYuMjE1MjsgLk5FVCBDTFIgMy41LjMwNzI5OyAuTkVUNC4wQzsgQXNrVGJVVDJWNS81LjkuMS4xNDAxOSk=]]></property><property name="HTTP_HOST" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_HOST']" address="39477288" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="HTTP_CONNECTION" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_CONNECTION']" address="39477520" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[S2VlcC1BbGl2ZQ==]]></property><property name="PATH" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PATH']" address="39479040" type="string" size="645" encoding="base64"><![CDATA[QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xBY3RpdmVTdGF0ZSBLb21vZG8gSURFIDVcO0M6XGFwcFxjYWxkZXJvblxwcm9kdWN0XDExLjEuMFxjbGllbnRfMVxiaW47QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMjtDOlxXSU5ET1dTO0M6XFdJTkRPV1NcU3lzdGVtMzJcV2JlbTtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXElCTVxJbmZvcHJpbnQgU2VsZWN0O0M6XE5vdGVzO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcWExWaWV3O0M6XGxvdHVzXGNvbXBuZW50O0M6XFV0aWxpdGllcztDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXENvbW1vbiBGaWxlc1xMZW5vdm87QzpccHJvZ3JhbSBmaWxlc1xpYm1ccGVyc29uYWwgY29tbXVuaWNhdGlvbnNcO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcSUJNXFRyYWNlIEZhY2lsaXR5XDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXFRoaW5rUGFkXENvbm5lY3RVdGlsaXRpZXM7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXDEwLjBcRExMU2hhcmVkXDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXEludGVsXFdpRmlcYmluXDtDOlxwcm9ncmFtIGZpbGVzXGphdmFcamRrMS42LjBfMjFcYmlu]]></property><property name="SystemRoot" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SystemRoot']" address="39479328" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="COMSPEC" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['COMSPEC']" address="39479576" type="string" size="27" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMlxjbWQuZXhl]]></property><property name="PATHEXT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PATHEXT']" address="39479880" type="string" size="48" encoding="base64"><![CDATA[LkNPTTsuRVhFOy5CQVQ7LkNNRDsuVkJTOy5WQkU7LkpTOy5KU0U7LldTRjsuV1NI]]></property><property name="WINDIR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['WINDIR']" address="39480056" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="SERVER_SIGNATURE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_SIGNATURE']" address="39480304" type="string" size="0" encoding="base64"><![CDATA[]]></property><property name="SERVER_SOFTWARE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_SOFTWARE']" address="39480176" type="string" size="31" encoding="base64"><![CDATA[QXBhY2hlLzIuMi4xMSAoV2luMzIpIFBIUC81LjMuMA==]]></property><property name="SERVER_NAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_NAME']" address="39480792" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="SERVER_ADDR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_ADDR']" address="39481016" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="SERVER_PORT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_PORT']" address="39481360" type="string" size="2" encoding="base64"><![CDATA[ODA=]]></property><property name="REMOTE_ADDR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REMOTE_ADDR']" address="39481720" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="DOCUMENT_ROOT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['DOCUMENT_ROOT']" address="39481952" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cv]]></property><property name="SERVER_ADMIN" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_ADMIN']" address="39482184" type="string" size="15" encoding="base64"><![CDATA[YWRtaW5AbG9jYWxob3N0]]></property><property name="SCRIPT_FILENAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SCRIPT_FILENAME']" address="39482464" type="string" size="37" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cvUHJvamVjdDJubi9odG1sL2luZGV4LnBocA==]]></property><property name="REMOTE_PORT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REMOTE_PORT']" address="39482680" type="string" size="4" encoding="base64"><![CDATA[MjMwOA==]]></property><property name="GATEWAY_INTERFACE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['GATEWAY_INTERFACE']" address="39482960" type="string" size="7" encoding="base64"><![CDATA[Q0dJLzEuMQ==]]></property><property name="SERVER_PROTOCOL" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_PROTOCOL']" address="39482816" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[SFRUUC8xLjE=]]></property><property name="REQUEST_METHOD" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_METHOD']" address="39483360" type="string" size="3" encoding="base64"><![CDATA[R0VU]]></property><property name="QUERY_STRING" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['QUERY_STRING']" address="39483672" type="string" size="52" encoding="base64"><![CDATA[WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY2ODQzMzU5NA==]]></property><property name="REQUEST_URI" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_URI']" address="39484024" type="string" size="79" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA/WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY2ODQzMzU5NA==]]></property><property name="SCRIPT_NAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SCRIPT_NAME']" address="39484280" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="PHP_SELF" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PHP_SELF']" address="39484536" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="REQUEST_TIME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_TIME']" address="39484624" type="int"><![CDATA[1289066843]]></property></property></property></response>

<- context_get -i 24 -d 0
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="context_get" transaction_id="24" context="0"><property name="password" fullname="$password" type="uninitialized"></property><property name="result" fullname="$result" type="uninitialized"></property><property name="sql" fullname="$sql" type="uninitialized"></property><property name="username" fullname="$username" type="uninitialized"></property></response>

<- stop -i 25
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stop" transaction_id="25" status="stopped" reason="ok"></response>

-> <stream xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" type="stdout" encoding="base64"><![CDATA[]]></stream>

-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stop" transaction_id="25" status="stopping" reason="ok"></response>

Log closed at 2010-11-06 18:13:09

Log opened at 2010-11-06 18:13:10
-> <init xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" fileuri="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" language="PHP" protocol_version="1.0" appid="5224" idekey="ECLIPSE_DBGP"><engine version="2.1.0"><![CDATA[Xdebug]]></engine><author><![CDATA[Derick Rethans]]></author><url><![CDATA[http://xdebug.org]]></url><copyright><![CDATA[Copyright (c) 2002-2010 by Derick Rethans]]></copyright></init>

<- feature_set -i 26 -n show_hidden -v 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="26" feature="show_hidden" success="1"></response>

<- feature_set -i 27 -n max_depth -v 3
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="27" feature="max_depth" success="1"></response>

<- feature_set -i 28 -n max_children -v 31
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_set" transaction_id="28" feature="max_children" success="1"></response>

<- stack_get -i 29
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stack_get" transaction_id="29"></response>

<- feature_get -i 30 -n encoding
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_get" transaction_id="30" feature_name="encoding" supported="1"><![CDATA[iso-8859-1]]></response>

<- feature_get -i 31 -n supports_async
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="feature_get" transaction_id="31" feature_name="supports_async" supported="1"><![CDATA[0]]></response>

<- stdout -i 32 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stdout" transaction_id="32" success="1"></response>

<- stderr -i 33 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stderr" transaction_id="33" success="0"></response>

<- step_into -i 34
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="step_into" transaction_id="34" status="break" reason="ok"><xdebug:message filename="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" lineno="2"></xdebug:message></response>

<- stack_get -i 35
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="stack_get" transaction_id="35"><stack where="{main}" level="0" type="file" filename="file:///C:/wamp/www/Project2nn/html/index.php" lineno="2"></stack></response>

<- context_get -i 36 -c 1
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="context_get" transaction_id="36" context="1"><property name="_COOKIE" fullname="$_COOKIE" address="39473808" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_ENV" fullname="$_ENV" address="39474424" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_FILES" fullname="$_FILES" address="39474208" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_GET" fullname="$_GET" address="39473000" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$_GET['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$_GET['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2NzE5MDIwMzU=]]></property></property><property name="_POST" fullname="$_POST" address="39473928" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_REQUEST" fullname="$_REQUEST" address="39474592" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$_REQUEST['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$_REQUEST['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2NzE5MDIwMzU=]]></property></property><property name="_SERVER" fullname="$_SERVER" address="39474816" type="array" children="1" numchildren="30" page="0" pagesize="31"><property name="HTTP_ACCEPT" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT']" address="39475704" type="string" size="271" encoding="base64"><![CDATA[aW1hZ2UvZ2lmLCBpbWFnZS94LXhiaXRtYXAsIGltYWdlL2pwZWcsIGltYWdlL3BqcGVnLCBhcHBsaWNhdGlvbi9tc3dvcmQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3hhbWwreG1sLCBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQubXMteHBzZG9jdW1lbnQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3gtbXMteGJhcCwgYXBwbGljYXRpb24veC1tcy1hcHBsaWNhdGlvbiwgYXBwbGljYXRpb24veC1zaG9ja3dhdmUtZmxhc2gsIGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5tcy1leGNlbCwgYXBwbGljYXRpb24vdm5kLm1zLXBvd2VycG9pbnQsICovKg==]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']" address="39475968" type="string" size="5" encoding="base64"><![CDATA[ZW4tdXM=]]></property><property name="HTTP_CACHE_CONTROL" fullname="$_SERVER['HTTP_CACHE_CONTROL']" address="39476160" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[bm8tY2FjaGU=]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_ENCODING" fullname="$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']" address="39476400" type="string" size="13" encoding="base64"><![CDATA[Z3ppcCwgZGVmbGF0ZQ==]]></property><property name="HTTP_USER_AGENT" fullname="$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']" address="39475824" type="string" size="227" encoding="base64"><![CDATA[TW96aWxsYS80LjAgKGNvbXBhdGlibGU7IE1TSUUgNi4wOyBXaW5kb3dzIE5UIDUuMTsgU1YxOyBHVEI2LjY7IC5ORVQgQ0xSIDEuMS40MzIyOyAuTkVUIENMUiAyLjAuNTA3Mjc7IC5ORVQgQ0xSIDMuMC4wNDUwNi4zMDsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjA0NTA2LjY0ODsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjQ1MDYuMjE1MjsgLk5FVCBDTFIgMy41LjMwNzI5OyAuTkVUNC4wQzsgQXNrVGJVVDJWNS81LjkuMS4xNDAxOSk=]]></property><property name="HTTP_HOST" fullname="$_SERVER['HTTP_HOST']" address="39477288" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="HTTP_CONNECTION" fullname="$_SERVER['HTTP_CONNECTION']" address="39477520" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[S2VlcC1BbGl2ZQ==]]></property><property name="PATH" fullname="$_SERVER['PATH']" address="39479040" type="string" size="645" encoding="base64"><![CDATA[QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xBY3RpdmVTdGF0ZSBLb21vZG8gSURFIDVcO0M6XGFwcFxjYWxkZXJvblxwcm9kdWN0XDExLjEuMFxjbGllbnRfMVxiaW47QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMjtDOlxXSU5ET1dTO0M6XFdJTkRPV1NcU3lzdGVtMzJcV2JlbTtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXElCTVxJbmZvcHJpbnQgU2VsZWN0O0M6XE5vdGVzO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcWExWaWV3O0M6XGxvdHVzXGNvbXBuZW50O0M6XFV0aWxpdGllcztDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXENvbW1vbiBGaWxlc1xMZW5vdm87QzpccHJvZ3JhbSBmaWxlc1xpYm1ccGVyc29uYWwgY29tbXVuaWNhdGlvbnNcO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcSUJNXFRyYWNlIEZhY2lsaXR5XDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXFRoaW5rUGFkXENvbm5lY3RVdGlsaXRpZXM7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXDEwLjBcRExMU2hhcmVkXDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXEludGVsXFdpRmlcYmluXDtDOlxwcm9ncmFtIGZpbGVzXGphdmFcamRrMS42LjBfMjFcYmlu]]></property><property name="SystemRoot" fullname="$_SERVER['SystemRoot']" address="39479328" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="COMSPEC" fullname="$_SERVER['COMSPEC']" address="39479576" type="string" size="27" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMlxjbWQuZXhl]]></property><property name="PATHEXT" fullname="$_SERVER['PATHEXT']" address="39479880" type="string" size="48" encoding="base64"><![CDATA[LkNPTTsuRVhFOy5CQVQ7LkNNRDsuVkJTOy5WQkU7LkpTOy5KU0U7LldTRjsuV1NI]]></property><property name="WINDIR" fullname="$_SERVER['WINDIR']" address="39480056" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="SERVER_SIGNATURE" fullname="$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']" address="39480304" type="string" size="0" encoding="base64"><![CDATA[]]></property><property name="SERVER_SOFTWARE" fullname="$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']" address="39480176" type="string" size="31" encoding="base64"><![CDATA[QXBhY2hlLzIuMi4xMSAoV2luMzIpIFBIUC81LjMuMA==]]></property><property name="SERVER_NAME" fullname="$_SERVER['SERVER_NAME']" address="39480792" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="SERVER_ADDR" fullname="$_SERVER['SERVER_ADDR']" address="39481016" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="SERVER_PORT" fullname="$_SERVER['SERVER_PORT']" address="39481360" type="string" size="2" encoding="base64"><![CDATA[ODA=]]></property><property name="REMOTE_ADDR" fullname="$_SERVER['REMOTE_ADDR']" address="39481720" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="DOCUMENT_ROOT" fullname="$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']" address="39481952" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cv]]></property><property name="SERVER_ADMIN" fullname="$_SERVER['SERVER_ADMIN']" address="39482184" type="string" size="15" encoding="base64"><![CDATA[YWRtaW5AbG9jYWxob3N0]]></property><property name="SCRIPT_FILENAME" fullname="$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']" address="39482464" type="string" size="37" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cvUHJvamVjdDJubi9odG1sL2luZGV4LnBocA==]]></property><property name="REMOTE_PORT" fullname="$_SERVER['REMOTE_PORT']" address="39482680" type="string" size="4" encoding="base64"><![CDATA[MjMzMw==]]></property><property name="GATEWAY_INTERFACE" fullname="$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']" address="39482960" type="string" size="7" encoding="base64"><![CDATA[Q0dJLzEuMQ==]]></property><property name="SERVER_PROTOCOL" fullname="$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']" address="39482816" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[SFRUUC8xLjE=]]></property><property name="REQUEST_METHOD" fullname="$_SERVER['REQUEST_METHOD']" address="39483360" type="string" size="3" encoding="base64"><![CDATA[R0VU]]></property><property name="QUERY_STRING" fullname="$_SERVER['QUERY_STRING']" address="39483672" type="string" size="52" encoding="base64"><![CDATA[WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY3MTkwMjAzNQ==]]></property><property name="REQUEST_URI" fullname="$_SERVER['REQUEST_URI']" address="39484024" type="string" size="79" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA/WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY3MTkwMjAzNQ==]]></property><property name="SCRIPT_NAME" fullname="$_SERVER['SCRIPT_NAME']" address="39484280" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="PHP_SELF" fullname="$_SERVER['PHP_SELF']" address="39484536" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="REQUEST_TIME" fullname="$_SERVER['REQUEST_TIME']" address="39484624" type="int"><![CDATA[1289067190]]></property></property><property name="GLOBALS" fullname="$GLOBALS" address="39911288" type="array" children="1" numchildren="8" page="0" pagesize="31"><property name="GLOBALS" fullname="$GLOBALS['GLOBALS']" address="39911288" type="array" children="1" recursive="1"></property><property name="_POST" fullname="$GLOBALS['_POST']" address="39473928" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_GET" fullname="$GLOBALS['_GET']" address="39473000" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$GLOBALS['_GET']['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$GLOBALS['_GET']['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2NzE5MDIwMzU=]]></property></property><property name="_COOKIE" fullname="$GLOBALS['_COOKIE']" address="39473808" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_FILES" fullname="$GLOBALS['_FILES']" address="39474208" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_ENV" fullname="$GLOBALS['_ENV']" address="39474424" type="array" children="0" numchildren="0" page="0" pagesize="31"></property><property name="_REQUEST" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']" address="39474592" type="array" children="1" numchildren="2" page="0" pagesize="31"><property name="XDEBUG_SESSION_START" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']['XDEBUG_SESSION_START']" address="39473536" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[RUNMSVBTRV9EQkdQ]]></property><property name="KEY" fullname="$GLOBALS['_REQUEST']['KEY']" address="39473384" type="string" size="14" encoding="base64"><![CDATA[MTI4OTA2NzE5MDIwMzU=]]></property></property><property name="_SERVER" fullname="$GLOBALS['_SERVER']" address="39474816" type="array" children="1" numchildren="30" page="0" pagesize="31"><property name="HTTP_ACCEPT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT']" address="39475704" type="string" size="271" encoding="base64"><![CDATA[aW1hZ2UvZ2lmLCBpbWFnZS94LXhiaXRtYXAsIGltYWdlL2pwZWcsIGltYWdlL3BqcGVnLCBhcHBsaWNhdGlvbi9tc3dvcmQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3hhbWwreG1sLCBhcHBsaWNhdGlvbi92bmQubXMteHBzZG9jdW1lbnQsIGFwcGxpY2F0aW9uL3gtbXMteGJhcCwgYXBwbGljYXRpb24veC1tcy1hcHBsaWNhdGlvbiwgYXBwbGljYXRpb24veC1zaG9ja3dhdmUtZmxhc2gsIGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5tcy1leGNlbCwgYXBwbGljYXRpb24vdm5kLm1zLXBvd2VycG9pbnQsICovKg==]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']" address="39475968" type="string" size="5" encoding="base64"><![CDATA[ZW4tdXM=]]></property><property name="HTTP_CACHE_CONTROL" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_CACHE_CONTROL']" address="39476160" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[bm8tY2FjaGU=]]></property><property name="HTTP_ACCEPT_ENCODING" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_ACCEPT_ENCODING']" address="39476400" type="string" size="13" encoding="base64"><![CDATA[Z3ppcCwgZGVmbGF0ZQ==]]></property><property name="HTTP_USER_AGENT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_USER_AGENT']" address="39475824" type="string" size="227" encoding="base64"><![CDATA[TW96aWxsYS80LjAgKGNvbXBhdGlibGU7IE1TSUUgNi4wOyBXaW5kb3dzIE5UIDUuMTsgU1YxOyBHVEI2LjY7IC5ORVQgQ0xSIDEuMS40MzIyOyAuTkVUIENMUiAyLjAuNTA3Mjc7IC5ORVQgQ0xSIDMuMC4wNDUwNi4zMDsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjA0NTA2LjY0ODsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjQ1MDYuMjE1MjsgLk5FVCBDTFIgMy41LjMwNzI5OyAuTkVUNC4wQzsgQXNrVGJVVDJWNS81LjkuMS4xNDAxOSk=]]></property><property name="HTTP_HOST" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_HOST']" address="39477288" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="HTTP_CONNECTION" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['HTTP_CONNECTION']" address="39477520" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[S2VlcC1BbGl2ZQ==]]></property><property name="PATH" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PATH']" address="39479040" type="string" size="645" encoding="base64"><![CDATA[QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xBY3RpdmVTdGF0ZSBLb21vZG8gSURFIDVcO0M6XGFwcFxjYWxkZXJvblxwcm9kdWN0XDExLjEuMFxjbGllbnRfMVxiaW47QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMjtDOlxXSU5ET1dTO0M6XFdJTkRPV1NcU3lzdGVtMzJcV2JlbTtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXElCTVxJbmZvcHJpbnQgU2VsZWN0O0M6XE5vdGVzO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcWExWaWV3O0M6XGxvdHVzXGNvbXBuZW50O0M6XFV0aWxpdGllcztDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXENvbW1vbiBGaWxlc1xMZW5vdm87QzpccHJvZ3JhbSBmaWxlc1xpYm1ccGVyc29uYWwgY29tbXVuaWNhdGlvbnNcO0M6XFByb2dyYW0gRmlsZXNcSUJNXFRyYWNlIEZhY2lsaXR5XDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXFRoaW5rUGFkXENvbm5lY3RVdGlsaXRpZXM7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXERMTFNoYXJlZFw7QzpcUHJvZ3JhbSBGaWxlc1xDb21tb24gRmlsZXNcUm94aW8gU2hhcmVkXDEwLjBcRExMU2hhcmVkXDtDOlxQcm9ncmFtIEZpbGVzXEludGVsXFdpRmlcYmluXDtDOlxwcm9ncmFtIGZpbGVzXGphdmFcamRrMS42LjBfMjFcYmlu]]></property><property name="SystemRoot" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SystemRoot']" address="39479328" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="COMSPEC" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['COMSPEC']" address="39479576" type="string" size="27" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XU1xzeXN0ZW0zMlxjbWQuZXhl]]></property><property name="PATHEXT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PATHEXT']" address="39479880" type="string" size="48" encoding="base64"><![CDATA[LkNPTTsuRVhFOy5CQVQ7LkNNRDsuVkJTOy5WQkU7LkpTOy5KU0U7LldTRjsuV1NI]]></property><property name="WINDIR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['WINDIR']" address="39480056" type="string" size="10" encoding="base64"><![CDATA[QzpcV0lORE9XUw==]]></property><property name="SERVER_SIGNATURE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_SIGNATURE']" address="39480304" type="string" size="0" encoding="base64"><![CDATA[]]></property><property name="SERVER_SOFTWARE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_SOFTWARE']" address="39480176" type="string" size="31" encoding="base64"><![CDATA[QXBhY2hlLzIuMi4xMSAoV2luMzIpIFBIUC81LjMuMA==]]></property><property name="SERVER_NAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_NAME']" address="39480792" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[bG9jYWxob3N0]]></property><property name="SERVER_ADDR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_ADDR']" address="39481016" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="SERVER_PORT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_PORT']" address="39481360" type="string" size="2" encoding="base64"><![CDATA[ODA=]]></property><property name="REMOTE_ADDR" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REMOTE_ADDR']" address="39481720" type="string" size="9" encoding="base64"><![CDATA[MTI3LjAuMC4x]]></property><property name="DOCUMENT_ROOT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['DOCUMENT_ROOT']" address="39481952" type="string" size="12" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cv]]></property><property name="SERVER_ADMIN" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_ADMIN']" address="39482184" type="string" size="15" encoding="base64"><![CDATA[YWRtaW5AbG9jYWxob3N0]]></property><property name="SCRIPT_FILENAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SCRIPT_FILENAME']" address="39482464" type="string" size="37" encoding="base64"><![CDATA[Qzovd2FtcC93d3cvUHJvamVjdDJubi9odG1sL2luZGV4LnBocA==]]></property><property name="REMOTE_PORT" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REMOTE_PORT']" address="39482680" type="string" size="4" encoding="base64"><![CDATA[MjMzMw==]]></property><property name="GATEWAY_INTERFACE" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['GATEWAY_INTERFACE']" address="39482960" type="string" size="7" encoding="base64"><![CDATA[Q0dJLzEuMQ==]]></property><property name="SERVER_PROTOCOL" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SERVER_PROTOCOL']" address="39482816" type="string" size="8" encoding="base64"><![CDATA[SFRUUC8xLjE=]]></property><property name="REQUEST_METHOD" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_METHOD']" address="39483360" type="string" size="3" encoding="base64"><![CDATA[R0VU]]></property><property name="QUERY_STRING" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['QUERY_STRING']" address="39483672" type="string" size="52" encoding="base64"><![CDATA[WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY3MTkwMjAzNQ==]]></property><property name="REQUEST_URI" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_URI']" address="39484024" type="string" size="79" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA/WERFQlVHX1NFU1NJT05fU1RBUlQ9RUNMSVBTRV9EQkdQJktFWT0xMjg5MDY3MTkwMjAzNQ==]]></property><property name="SCRIPT_NAME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['SCRIPT_NAME']" address="39484280" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="PHP_SELF" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['PHP_SELF']" address="39484536" type="string" size="26" encoding="base64"><![CDATA[L1Byb2plY3Qybm4vaHRtbC9pbmRleC5waHA=]]></property><property name="REQUEST_TIME" fullname="$GLOBALS['_SERVER']['REQUEST_TIME']" address="39484624" type="int"><![CDATA[1289067190]]></property></property></property></response>

<- context_get -i 37 -d 0
-> <response xmlns="urn:debugger_protocol_v1" xmlns:xdebug="http://xdebug.org/dbgp/xdebug" command="context_get" transaction_id="37" context="0"><property name="password" fullname="$password" type="uninitialized"></property><property name="result" fullname="$result" type="uninitialized"></property><property name="sql" fullname="$sql" type="uninitialized"></property><property name="username" fullname="$username" type="uninitialized"></property></response>

TagsNo tags attached.
Operating System
PHP Version5.3.3

Activities

derick

2014-02-27 19:08

administrator   ~0002682

You have gotten a remote log file that shows that things work perfectly from the Xdebug side. If there is something wrong, it's on the Eclipse side.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2010-11-06 18:16 JC1 New Issue
2014-02-27 19:08 derick Note Added: 0002682
2014-02-27 19:08 derick Status new => resolved
2014-02-27 19:08 derick Resolution open => no change required
2014-02-27 19:08 derick Assigned To => derick
2016-07-31 12:36 derick Category Usage problems => Usage problems (Crashes)
2016-07-31 12:38 derick Category Usage problems (Crashes) => Usage problems (Wrong Results)
2020-03-12 16:35 derick Category Usage problems (Wrong Results) => Variable Display
2020-03-12 16:38 derick Category Variable Display => Uncategorized